Velikonoční dílničky

ZŠ a MŠ Vás zve na velikonoční dílničky. Více informaci zde: velikonoční dílničky

Kurz první pomoci pro veřejnost

Zveme zájemce na Kurz první pomoci, která je pořádaná pro veřejnost. Více informaci o akci se dozvíte zde: Kurz první pomoci pro veřejnost

Oznámení – ředitelské volno

Ředitelka ZŠ a MŠ vyhlašuje ředitelské volno pro žáky základní školy

ve dnech 29.9. a 22.12.2017 z provozních důvodů – školení pedagogických pracovníků. 

 

29.9., 26.10.-27.10. a 22.12. bude uzavřena mateřská škola z provozních

důvodů – školení pedagogických pracovníků.

Ředitelské volno ZŠ a MŠ Květná

 

Zahájení školního roku 2017-18

Slavnostní zahájení školního roku bude 4.9.2017 v 7.50 hod. Rodiče všech žáků jsou vítáni.

SEZNAM POMŮCEK pro školní rok 2017-18

VV a Pč

Kufřík na výtvarné potřeby

Barvy vodové (12 barev)

Tempery

2 štětce /plochý a kulatý)

Modelína (10 barev)

Lepidlo

Nůžky

Kelímek na vodu

Zástěrka či tričko na převlečení

TV

Cvičky či tenisky do tělocvičny

Tričko

Tepláky nebo kraťasy

Sportovní oblečení na TV a ŠD pobyt venku

Školní pomůcky

Vybavení pouzdra:

12 ks pastelek

3 tužky č.1,2,3

ořezávátko, guma

2 ks pero TORNÁDO /1. roč. až od prosince/

pravítko

2.a 3. ročník trojúhelník a kružítko

obaly na deníčky, ŽK, sešity a učebnice asi 20 ks

1. roč. Desky na písmenka a číslice

Plavání

od 29.11. budeme chodit opět plavat do bazénu v Poličce

Akce v červnu

7.6. ZŠ dopravní hřiště Polička

10.6. Pohádková cesta Z pohádky do pohádky – pozvánka na akci: Den dětí Květná

14.6. MŠ Kavárna pro rodiče a prarodiče

20.6. Divadlo Jójo

21.6. ZOO Jihlava

26.6. ZŠ besídka s pohoštěním

27.6. ZŠ Kino Polička 

         ZŠ Spaní bez maminek

29.6. MŠ a ZŠ dopravní hřiště

        MŠ Rozloučení s předškoláky

30.6. ZŠ vysvědčení

Přijetí do MŠ

Základní škola a mateřská škola Květná

se sídlem v Květné č. p. 92, 572 01

Odloučené pracoviště mateřské školy: Květná 108

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Květná rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4 § 165odst. 2 písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Seznam uchazečů

Registrační číslo uchazeče

Výsledek řízení

01/2017 MŠ

Přijat/a

Datum zveřejnění: 30.5.2017

 Mgr. Ilona Nosková

ředitelka školy

Akce v květnu

3.5.   Divadlo Jójo pro ZŠ a MŠ

5.5.   Projektový den ZŠ Zdravá svačinka a zdravý životní styl

9.5.   Přihlášky do MŠ k vyzvednutí si v mateřské škole

16.5.  Zápis do MŠ

23.5.  MŠ Dopravní hřiště v Poličce

ZŠ Radek Pilař dětem, interaktivní výstava ve Vysokém Mýtě

25.5. cvičný poplach ve spolupráci s Hasiči AČR, ukázka zásahového vozidla

29.5.  Ukázka výcviku policejních  psů, psovodi ze Svitav, na zahradě v MŠ, pro ZŠ a MŠ

Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky 9.5. a 24.5.

Zápis do MŠ – 16.5.2017

Informace k zápisu do MŠ najdete zde: Zápis do MŠ 

Fotogalerie

Nové fotky ve fotogalerii.